Kailash Mansarovar Yatra via Lhasa

13 Nights / 14 Days

Kathmandu » Lhasa » Saga » Lake Mansarovar » Yamadwar » Zuthulphuk » Shigatse