Bharatpur Hotels

Superb9.0

Chandra Mahal Haveli Bharatpur

Address: Jaipur - Agra Road, Paharsar, Nadbai, Bharatpur, Rajasthan 321001 India.

8500**From/Per night

Details